fbpx
Our Work

Do you have any questions?

We would be happy to discuss your next project. Fill in your details and we'll be in touch.

Contact Form Popup (#7) EN
Guide
EN WordPress

Add and change categories in WordPress

Kategorier är ett sätt att sortera inlägg och poster i WordPress.

Lägg till en ny kategori:

  1. Klicka på Inlägg > Kategorier i det svarta sidofältet. Du kommer nu till en sida med två kolumner. I den högra kolumnen listas alla befintliga kategorier och i den vänstra kolumnen har du fälten för att lägga till kategorin.
  2. Fyll i namnet på kategorin i fältet Namn. Fältet Slug kan du lämna tom eftersom den fylls i automatiskt. Slug är den del som kommer att hamna i URL:en. Om du önskar kan du även fylla i en beskrivning i fältet Beskrivning, men det är inget krav. Observera att vissa hemsidor presenterar beskrivningen offentligt på hemsidans kategorisida.
  3. Klicka slutligen på Lägg till ny kategori längst ner på sidan.

Ändra en befintlig kategori

  1. Klicka på Inlägg > Kategorier i det svarta sidofältet.
  2. Klicka på kategorin du vill ändra i kategorilistan.
  3. Gör dina ändringar och klicka på Uppdatera.