Visa besöksstatistik

Besöksstatistik för din hemsida är åtkomlig på webstats.ilait.se. Skriv in din domän inklusive www, t ex www.doman.se. Inloggning sker med samma uppgifter som gäller för hemsidan via FTP. Hör med oss om du är osäker.

Efter inloggning är det möjligt att byta ut “html” mot “logs” i adressfältet, och istället visa hemsidans loggfiler.

Copyright © 2007-2020 Webbson AB